הבהרה משפטית

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך שהוא פודיאטור, רופא, רוקח, תזונאי, פיזיותרפיסט או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.

 

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

 

התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.
אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

 

לייזר קפלין והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ושיבוש תכנים לא חוקי. לייזר קפלין בריאות והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

 

לייזר קפלין והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

 

לייזר קפלין מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר ותהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מענה לפניות

אנו עושים מאמץ לענות בהקדם על פניות גולשים ופניות המגיעות דרך האתר, עם זאת פנייה דרך האתר אינה מיועדת לנושאים הדורשים מענה חירום או מענה מיידי של גורם רפואי.

 

במקרים דחופים יש לפנות לרופא או למוקדי מד"א או מוקדים של איחוד והצלה 24/7, או אל חדר המיון הקרוב למקום מגוריכם בשעות הפעילות.

'קוקיס' (Cookies)

 

'קוקיס' הם קבצי טקסט קטנים שיוצר הדפדפן של המשתמש, בעקבות בקשה של אתר בו גולש המשתמש. קבצים אלו מאפשרים לאתר שגרם ליצירתם 'לזכור' פעולות שבצע המשתמש באתר, לרבות דפים בהם גלש או פרטים שמילא בטופס מסוים. חלק מהקבצים הללו נמחקים עם סגירת הדפדפן וחלקם נשמר על מחשב המשתמש.

 

אתר לייזר קפלין גורם ליצירת קבצי 'קוקיס' על מחשב המשתמש רק לנוחות המשתמש ואינו עושה כול שימוש במידע הכלול בקבצים אלו.

 

משתמש שאין ברצונו לאפשר לאתר לייזר קפלין ליצור קבצי 'קוקיס' יכול למנוע זאת על ידי שינוי הגדרות של הדפדפן או לגלוש באמצעות גלישה בסתר (incognito) שמאפשר הדפדפן.

שימוש בכלי ניטור

 

אתר lasercaplin.co.il עושה שימוש בשירות "גוגל אנליטיקס" לשם איסוף נתונים סטטיסטיים על תנועת הגולשים. המידע הנאסף כולל נתוני גלישה הנוגעים לעמודים שבוקרו, משך השהייה בעמודים וקישורים שנלחצו. הנתונים מועברים לגורמים מקצועיים לשם ניתוחם ועיבודם.

 

נדגיש שאין מדובר בנתונים אישיים. איסוף הנתונים הוא לצורך שיפור השירות באתר ולצורכי שיווק.

 

לייזר קפלין לא אישרה לחברת Google, שהיא הבעלים של Google Analytics, שיתוף מידע או שימוש במידע שנאסף ואינה סוחרת במידע או מעבירה אותו לצד שלישי.

 

הגלישה באתר מהווה הסכמה לאיסוף והעברת הנתונים כאמור.